Medische Trainingen

Waarom een opleidings- en of trainingsinstituut?


Voor elk mens staat centraal; wonen en werken in een veilige omgeving, maar de mens weet ook dat een ongeluk altijd in een klein hoekje schuilt. 
Bij het toepassen van levensreddende handelingen gaan we vanuit het principe “treat first what kills first, do no further harm”. Dat wil zeggen, behandel eerst dát waaraan het slachtoffer of de patiënt kan komen te overlijden, en maak het niet van kwaad tot erger. 

Het is van groot belang te weten hoe je moet handelen bij ongevallen, hangt er vanaf welke situatie zich ook voordoet. Iemand die beschikt over een EHBO-diploma kan de verantwoordelijkheid op zich nemen voor het verlenen van eerste hulp bij een ongeval. Door een training c.q. opleiding bij ons te volgen, werkt u op een adequate manier mee aan het verzachten van c.q. voorkomen van blijvend letsel van uw medemens. Dit heeft niet alleen consequenties voor het slachtoffer zelf, maar ook voor de werkgever. Indien zich een ongeval, ongeacht waar dan ook, heeft voorgedaan, dan bent u degene die leed en blijvend letsel kan voorkomen. Dit kan je alleen doen met een EHBO-diploma.

Trainingen/opleidingen bestaan uit:

  • Reanimatie/AED provider voor volwassenen en kinderen –BLS/AED(Basic Life Support/Automatische Externe Defibrillator) & PBLS(Pediactric Basic Life Support)
  • Emergency First Responder – EFR(Europese Certificering)
  • Bedrijfs Hulp Verlening(BHV) voor bedrijven
  • Ambulanceverpleegkundige
  • Ambulancechauffeur
  • Advance Cardio Life Support - ACLS