Inrichting van het “Emergency First Responsevoertuig”

Gelet op de verre afstand en de hoge kosten die gepaard zouden gaan met regelmatige reis en verblijfkosten van de trainers is hiervan afgezien. Het voertuig dat Suraems toen in het bezit had was een Nissan xtrail. Deze werd ingericht en voorzien van een backboard en overige medische gebruiks en verbruiksartikelen gebruikt als EFR “Emergency First Responsevoertuig”, nu Mobiel Medisch Team voertuig (MMT).